Focal Park - Malaysia Premier Auto Auction
 

Join Newsletter

Services

Our Clients

About US

Useful Links

Site MapContact US


All vehicles
inspected by


Home - Car Auction - Car Auction's Deposit Structure (Bahasa Malaysia)
HARGA BELIAN DEPOSIT YANG DIKEHENDAKI
RM2,000/- DAN KE BAWAH

BAYARAN PENUH ATAS HARGA BELIAN DAN PREMIUM PEMBELI SEBANYAK RM500/-

RM 2,001/- HINGGA RM 100,000/-

DEPOSIT RM1,000/- DAN PREMIUM PEMBELI SEBANYAK RM500/-

RM100,001/- DAN KE ATAS

CAGARAN SEBANYAK 10% ATAS HARGA BELIAN DAN PREMIUM PEMBELI SEBANYAK RM500/-

  • CAGARAN ATAS SETIAP LOT DAN PREMIUM PEMBELI MESTILAH DIBAYAR DALAM BENTUK TUNAI/DRAF BANK ATAS NAMA FOCAL PARK SDN. BHD. SEBAIK SAHAJA JATUHKAN TUKUL PELELONG.
  • BAKI HARGA BELIAN MESTILAH DIBAYAR DALAM BENTUK TUNAI/DRAF BANK/PINDAHAN TELEGRAFIK ATAS NAMA FOCAL PARK SDN. BHD. (ATAU PIHAK PEMILIK RASMI DI MANA YANG BERSESUAIAN) DALAM TEMPOH TUJUH (7) HARI SETELAH TARIKH LELONGAN AWAM.
  • SEMUA KENDERAAN YANG DITAWARKAN UNTUK JUALAN ADALAH "DILIHATNYA" DAN SECARA "SEBAGAIMANA DAN DI MANA" (SEPERTIMANA SEDIA ADA ) ATAS TANGGUNGAN PEMBELI.

Perhatian: Struktur di atas adalah garis panduan and rujukan sahaja.
Setiap bank mempunyai terma dan syarat-syarat yang berlainan yang
akan diumumkan semasa lelongan awam.

 
Website Terms & Conditions
Copyright 2007~2013 Focal Park Sdn Bhd - Malaysia Premier Car & Automobile Auction. All Rights Reserved